Кошница  (0)

Център за обслужване на клиенти

Начини за връзка с нас:

Онлайн чат

Започнете чата

Имейл адрес:

info@obuvki.bg

Телефон за контакт:

052/953-169

С удоволствие ще отговорим на въпросите Ви от понеделник до петък: 09:00 - 17:30 часа.

С какво още можем да Ви бъдем полезни?

Цени на доставка 100 дни за връщане Най-често задавани въпроси

Данни на фирмата ни:

eobuwie.pl S.A.

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9

66-002 Zielona Góra

Банкова сметка (IBAN): BG60UNCR70001522593052

УниКредит Булбанк

NIP 929-13-53-356

BDO 000031285

REGON 970569861

Длъжностно лице по защита на данните:

Arkadiusz Swatek,

имейл: iod@eobuwie.com.pl

Свържете се с нас

За да се свържете с нас посредством горния формуляр, моля, да ни предоставите данните, посочени в него. Предоставянето на данни е доброволно, но ако не предоставите данни, няма да можете да изпратите съобщение чрез формуляра (не е необходимо да предоставяте телефонен номер, но това може да подобри комуникацията ни).
Данните, които предоставяте, може да са ваши лични данни. В този случай администратор на вашите лични данни е eobuwie.pl S.A. (“Нови Киселин” - Нова 9, 66-002 Жельона гора, електронна поща: info@obuvki.bg, телефон: 052/953-169). Можете да се свържете с нашия Служител по защита на данните: iod@eobuwie.com.pl.

Ние обработваме вашите данни, за да комуникираме с вас и да отговорим на вашето съобщение – основанието за обработване е законният интерес на eobuwie.pl S.A. в качеството му на администратор на данни. В зависимост от съдържанието на вашето съобщение, основанието за обработването на вашите данни може да бъде и и законен интерес на администратора на данните или трето лице във формуляра на вашия собствен eobuwie.pl S.A. или сътрудници, на което можете да възразите или предприемете действия по вашето искане преди сключването на договор.

Ние също така ще обработваме ваши данни за цели, свързани с евентуалната възможност от възникване на спорове между вас и администратора (правното основание за тяхното обработване в този случай е законният интерес на администратора).

Ние ще обработваме вашите данни (по принцип), докато не приключи комуникацията с вас, а в случай на маркетингови дейности – докато не възразите, освен ако законът не ни задължава да обработваме тези данни за по-дълъг период или да ги съхраняваме за по-дълъг период с оглед евентуални претенции, за срока до погасяването им по давност, предвиден в закона и по-специално – в Гражданския кодекс.

Имате право по всяко време:
- да подадете оплакване до Председателя на Органа за защита на личните данни;
- да прехвърлите вашите лични данни, напр. на друг администратор (освен ако основанието за обработването им не е законен интерес на администратора);
- да получите достъп до вашите лични данни, включително искания за копирането им;
- да възразите срещу обработването на личните данни, ако основанието на преработката е законен интерес;
- да поискате поправяне, ограничаване на обработването или заличаване на ваши данни.

Ваши данни могат да бъдат прехвърлени на юридически лица, които ни помагат да комуникираме с наши клиенти (напр. подкрепят в маркетингови кампании), предоставят помощ и експлоатация на нашите ИТ инструменти и системи (напр. съхраняване на данни), извършват доставки и предоставят текущи юридически услуги, извършват одити и др., което включва в рамките на горните дейности и дружества от нашата капиталова група.

Можем по изключение да предоставяме ваши данни на наши партньори, които ги обработват извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), но само доколкото това е необходимо, за да се предоставят услуги на тези юридически лица и по-специално ИТ (например - съхраняване на данни в облака) и за поддържане на функционалността на Онлайн магазина и Приложението. Нашите партньори могат да обработват данни основно в Съединените американски щати (САЩ). Сигурността на вашите данни се осигурява чрез мерките за сигурност, които използваме ние, включително стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия. Ние се опитваме и нашите партньори да са включени в т. нар. Щит за неприкосновеност. Можете да получите копие на използваните от нас средства за сигурност свързани с прехвърлянето на данни към страните извън ЕИП, като по-специално се обърнете към нашия Служител по защита на данните.

Съгласен съм да получавам от eobuwie.pl S.A. (obuvki.bg) със седалище в Жельона гора на адреса на електронната поща търговска информация, свързана с това дружество и неговите сътрудници, в съответствие с регламента.

Данни на фирмата ни:

eobuwie.pl S.A.

ul. Nowy Kisielin - Nowa 9

66-002 Zielona Góra

NIP 929-13-53-356

BDO 000031285

REGON 970569861

Банкова сметка (IBAN): BG60UNCR70001522593052

УниКредит Булбанк

Длъжностно лице по защита на данните:

Arkadiusz Swatek,

имейл: iod@eobuwie.com.pl

Нагоре
«
»