Кошница  (0)

Регламент на Промоцията “Промокод - за услугата Бюлетин”

 

I. Предварителни разпоредби

1. Тези условия на Промоцията наречена: "Промокод - за услугата Бюлетин" определят оперативните принципи, условията за ползване и обхвата на процедурата на рекламациите, правомощията на лицата, участващи в Промоцията, както и задълженията на Организатора (по-нататък "Условия на Промоцията").
2. Организаторът на Промоцията „Промокод за услугата Бюлетин” (по-нататък също „Промоция“) е MODIVO S.A. акционерно дружество със седалище в Жельона Гура (Полша), адрес: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra/ ул. Нов Киселин- Нова № 9, 66-002 Жельона Гура, документите на дружеството се съхраняват в Районния съд в Жельона Гура, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър с номер KRS 0000541722; ЕИК(NIP): 9291353356; BDO: 000031285; БУЛСТАТ(REGON): 970569861; с капитал: 2 000 000 полски злоти, внесен изцяло; (по-нататък също: "Организатор").
3. Промоцията се води посредством интернет магазин obuvki.bg (по-нататък също: “Интернет Магазин”), достъпен на адрес URL: https://www.obuvki.bg/.
4. В Промоцията могат да участват Клиенти, които са получили от Организатора промокод - след като са изпълнили условията за участие в Промоцията стават участници в Промоцията (по-нататък също: "Участник в Промоцията"). Промоцията е отправена единствено към лицата, които са предоставили на Организатора своя имейл адрес, с цел абониране за Услугата Бюлетин на Интернет Магазина. Организаторът в срок не по-дълъг от 2 дни от регистрацията на Клиента за Услугата Бюлетин, изпраща промокода на адреса на електронната поща на Клиента, подаден от Клиента с цел регистрация за Услугата Бюлетин.

 

II. Предмет на Промоцията и Общи условия за ползване на Промоцията

1. Предмет на Промоцията е възможността на Участника в Промоцията при условията на Промоцията посочени в Общите условия на Промоцията да му се направи отстъпка чрез ваучер на стойност 18 лв. от първоначалната (редовната) цена (с ДДС) на Продуктите, посочени в актуалната оферта на Интернет Магазина в Срока на валидност на Промоцията (по-нататък също „Отстъпка“).
2. Промоцията не обхваща:

а) намалени Продукти (т.е. Продукти, на които Цената е била вече намалена преди Промоцията, включително Продуктите, които се намират в отметката: https://www.obuvki.bg/filtr:promocii.html и
б) Продуктите на марките изключени от Промоцията, чиито списък се намира в отметката: https://www.obuvki.bg/marki_izklucheni_ot_promotsiata, както и
в) Продукти, чиято Цена е била вече намалена посредством други бонове, ваучери, промоции, отстъпки, намаления или други специални ценови или продуктови оферти.

3. Общата минимална стойност на закупените Продукти, даваща правото за ползване на Отстъпката е сумата от 150 лв.
4. Промоцията е в сила до следващо известие за промени (по-нататък също “Срок на валидност на Промоцията”), с изключение на т. 13 по-долу.
5. Участието в Промоцията е доброволно и безплатно (т.е. закупуването на Продукти съгласно съответната Промоция не включва други допълнителни разходи от страна на Участника на Промоцията, с изключение на Цените на Продуктите предмет на Промоцията, както и други разходи избрани от Клиента, включително тези за доставка).
6. За да участвате в Промоцията, трябва да:

a. се регистрирате за услугата Бюлетин за имейл канала, съгласно Регламента;
б. прочетете и да приемете Условията на Промоцията;
в. подадете в съответния срок на валидност на Промоцията поръчка на стойност най-малко 150 лв. при покупка на продукти с редовна цена от новата колекция.
г. въведете в секцията Кошница получения от Организатора промокод, преди да сте завършили Поръчката и да натиснете бутона „Използвай талона“. Въвеждането на промокода след завършване на поръчката, не ви дава право да използвате Отстъпката.

7. Промоцията не може да се комбинира с други промоции, отстъпки, намаления, промо кампании, специални ценови и продуктови оферти, които са в сила в Интернет магазина, освен ако в Условията на Промоцията, отстъпката, намалението, промоционалната кампания, специалната ценова или продуктова оферта не е посочено друго.
8. Отстъпката ще бъде начислена по такъв начин, че редовната Цена на Продукта или Продуктите, закупени от Участника на Промоцията в Интернет Магазина, ще бъде намалена с 18 лв., изчислена от първоначалната, редовната Цена на Продукта или Продуктите. Промоцията не включва (не намалява) евентуалните разходи за доставка на Продукта или Продуктите, закупени в рамките на Промоцията в Интернет Магазина, които Участникът на Промоцията заплаща в пълен размер.
9. В случай на едновременна покупка на няколко Продукта участващи в Промоцията, Отстъпката се начислява от Общата стойност за закупените Продукти участващи в Промоцията. В случай на връщане от Клиента на Продукт закупен в рамките на Промоцията, Организаторът възстановява на Клиента само реалната цена заплатена за Продукта (цената намалена със стойността или пропорционалната част от стойността на Отстъпката). В случай, че Участникът в Промоцията не връща всички закупени с кода Продукти обхванати от Промоцията, получава сумата намалена пропорционално с големината на Отстъпката.
10. В срока на валидност на Промоцията, всеки Участник на Промоцията може да ползва Промоцията само еднократно.
11. Признатата от Организатора в рамките на Промоцията Отстъпка, не може да бъде изплатена в брой или да бъде заменена на други разплащателни средства, както и е непрехвърляема.
12. Участникът на Промоцията при закупуване на Продукти от Интернет Магазина има само правото, а не задължението да ползва Отстъпката.
13. Участникът на Промоцията може да използва Отстъпката еднократно при условията определени в горепосочените Условия на Промоцията в срок от една година, считано от датата на получаването на промокода.

 

III. Рекламации

1. Всички рекламации, свързани с Промоцията, Участниците на Промоцията могат да заявяват по електронен път на адрес: info@obuvki.bg или по пощата на следния адрес на Организатора, който се управлява от акционерно дружество MODIVO S.A., със седалище в Жельона Гура (Полша), адрес: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, (наричани по-нататък "Рекламации").
2. За да се ускори разглеждането на Рекламацията трябва да посочите името и фамилията на Участника на Промоцията, данни за контакт (например имейл адрес или телефонен номер), както и кратко описание на причините за подаване на Рекламацията.
3. Организаторът отговаря на заявената Рекламация по най-бърз възможен начин, но не по-късно от 30 дни от датата на нейното подаване. Участникът на Промоцията получава известие по електронен път за решението и по-нататъшното процедиране относно разгледаната рекламация.
4. Рекламациите се разглеждат и разрешават от Организатора и по-специално чрез прилагане на разпоредбите на настоящите Условия на Промоцията.

 

IV. Заключителни разпоредби

1. Тези Условия на Промоцията може да намерите на следния адрес: https://www.obuvki.bg/reglament-promokod, които са в сила от 2022-01-21.
2. В случай, че нищо по-различно не се разбира от контекста, използваните в Условията на Промоцията изрази, изписани с главни букви, имат същото значение съгласно Регламента на Интернет Магазин obuvki.bg, достъпен на сайта: https://www.obuvki.bg/reglament
3. Организаторът си запазва правото да променя Условията на Промоцията в случай на основателна причина, като (изброен списък):

a) промяна в законовите разпоредби, определящи условията, правилата и организацията на Промоцията, засягащи взаимните права и задължения на Организатора и Участниците в Промоцията;
б) промяна в начина на провеждане на Промоцията с оглед на технически или технологически причини;
в) промяна на законовите разпоредби, регулиращи продажбата на Продукти или предоставянето на електронни услуги от Организатора, които засягат взаимните им права и задължения, определени в договора, сключен между Клиента и Продавача или промяна в тълкуването на горепосочените разпоредби в резултат на съдебни решения, други решения, рекомендации и препоръки от страна на съответните в областта служби и органи;
г) промяна в начина на предоставяне на услугите, причинени единствено от технически или технологични причини (по-специално актуализиране на техническите изисквания, посочени в Регламента);
д) промяна на обхвата или предоставянето на услуги, за които се прилагат разпоредбите на Регламента, чрез въвеждане на нови, променени или оттеглени от Продавача досегашни функционалности или услуги обхванати от Регламента.

4. При промяна в Условията на Промоцията, Организаторът ще предостави единен текст на Условията на Промоцията, който ще бъде публикуван на следния адрес: https://www.obuvki.bg/reglament-promokod
5. Промените в Условията на Промоцията са валидни от момента, в който ясно са определени и добавени на посочения по-горе адрес. За Отстъпки, които в съответствие с раздел II т. 13 са валидни в момента на промяна на Условията за Промоцията, важат Условията за Промоцията доколкото в този регламент не е предвидено друго.


Посочените условия са достъпни по-долу:
- в сила до 2022-01-20.


Нагоре
«
»